Odwiedź nasz showroom: Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Katowice
Zadzwoń do doradcy: +48 530 457 457

Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Podpisując dokument zamówienia zawierają Państwo umowę kupna-sprzedaży. Zakres tej umowy określa Art. 627 Kodeksu Cywilnego (Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Dopuszcza się nieznaczne różnice w odcieniu zakupionych tkanin i skór w stosunku
  do prezentowanych Kupującemu, spowodowane ich pochodzeniem z różnych partii produkcyjnych.
 3. Za wadę skóry nie są uznawane naturalne znamiona, niejednorodność struktury oraz miejsca błyszczące w obrębie jednego zestawu. Dopuszczalne są także nieznaczne różnice w wybarwieniu drewna i oklein naturalnych w stosunku do próbek prezentowanych Kupującemu, wynikające z naturalnej różnorodności usłojenia i struktury drewna oraz zróżnicowanego przyjmowania przez nie barwnika.
 4. Możliwe są nieznaczne różnice twardości pojedynczych elementów mebli tapicerowanych uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jak również wielkością poszczególnych elementów.
 5. Dopuszczalne są różnice w wymiarach rzeczywistych elementów tapicerowanych w meblach tapicerowanych 0-4 cm w stosunku do wymiarów podanych w informatorach producenta
  oraz na ekspozycji w salonie, wynikające z właściwości materiałów używanych do produkcji mebli.
 6. Kupujący oświadcza, że wybrał meble odpowiadające jego oczekiwaniom oraz zaznajomił się
  z warunkami wizualnymi i technicznymi i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
 7. Kupujący oświadcza, że otrzymał od Sprzedawcy jasne i zrozumiałe informacje wystarczające do pełnego i prawidłowego korzystania ze sprzedanych mebli.
 8. Kupujący na własne ryzyko ocenia możliwość wniesienia mebli do miejsca dostawy, uwzględniając dwie osoby przy zlecaniu takiej usługi. W przypadku, gdy architektura budynku, stała zabudowa mieszkania itp. uniemożliwiają wniesienie mebli w opakowaniach fabrycznych, ewentualne rozpakowanie lub demontaż mebli oraz późniejszy montaż może zostać wykonany jedynie na ryzyko Klienta. Opłata za powyższe czynności ustalana jest indywidualnie, w zależności od stopnia trudności. Jeśli nie zaznaczono inaczej, za miejsce dostawy uznaje się adres Klienta podany na zamówieniu.
 9. Określenie wartości zamówionych mebli dokonywane jest na podstawie cenników obowiązujących w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 10. Termin realizacji zamówienia biegnie od momentu otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty/wpłynięcia na rachunek Bankowy Sprzedawcy określonej przy zamówieniu kwoty przedpłaty. Uiszczenie przedpłaty jest warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji umowy.
 11. Nie będzie uznawane za opóźnienie lub zwłokę w rozumieniu kodeksu cywilnego opóźnienie Sprzedawcy w realizacji zawartej umowy, nie dłuższe jednak niż 14 dni roboczych.
 12. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, płatność za zamówione meble dokonywana jest w salonie meblowym IWC lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy przed odbiorem towaru. Zamówione meble stanowią własność Sprzedawcy do chwili otrzymania przez Sprzedawcę umówionej ceny sprzedaży w całości.
 13. Od momentu wydania mebli Kupującemu lub przewoźnikowi zorganizowanemu przez Kupującego ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utratę mebli przechodzi na Kupującego.
 14. Ewentualne zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru Kupujący winien złożyć drogą mailową z podaniem informacji, na czym wada polega (jeżeli to możliwe dołączenie dokumentacji zdjęciowej) i kiedy Kupujący ją stwierdził.
 15. W przypadku zasadnej reklamacji naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową następuje nieodpłatnie.
 16. Strony postanawiają, iż w przypadku zgłoszenia przez Kupującego nieuzasadnionej reklamacji zakupionego towaru Kupujący zwróci Sprzedawcy poniesione przez niego koszty związane z ustaleniami dotyczącymi tej reklamacji w pełnej ich wysokości.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLI

 1. Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Przy rozpakowywaniu mebli nie należy posługiwać się ostrymi narzędziami.
 3. W wyniku transportu mogą wystąpić zagniecenia bądź nieregularne fałdy, które z czasem się rozprostują. Zaleca się ręczne uformowanie, rozprostowanie poduch, siedzisk lub zagłówków- to przyspieszy proces kształtowania mebla.
 4. Podczas przenoszenia mebla nie należy chwytać za części luźne lub tkaninę, gdyż może to spowodować uszkodzenie mebla.
 5. Meble tapicerowane powinny stać w pomieszczeniach, gdzie wilgotność powietrza nie przekracza 70%.
 6. Meble tapicerowane powinny być chronione przed mocnym naświetleniem słonecznym, gdyż może to spowodować odbarwienie obicia.
 7. Meble nie powinny być stawiane w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ciepła takimi jak: kominki, piece, grzejniki.

TRANSPORT

W trosce o naszych klientów zapewniamy usługę transportu, wniesienia i montażu mebli.
Cena transportu, wniesienia i montażu uzależniona jest od poniższych czynników:

 • miejsce dostawy,
 • uwarunkowania miejsca dostawy (numer piętra, winda bądź jej brak),
 • rodzaj mebla.

Kupujący na własne ryzyko ocenia możliwość wniesienia mebli do miejsca dostawy, uwzględniając dwie osoby przy zlecaniu takiej usługi. W przypadku, gdy architektura budynku, stała zabudowa mieszkania itp. uniemożliwiają wniesienie mebli w opakowaniach fabrycznych, ewentualne rozpakowanie lub demontaż mebli oraz późniejszy montaż może zostać wykonany jedynie na ryzyko Klienta. Opłata za powyższe czynności ustalana jest indywidualnie, w zależności od stopnia trudności. Jeśli nie zaznaczono inaczej, za miejsce dostawy uznaje się adres Klienta podany na zamówieniu.

pixelpixelpixel