Odwiedź nasz showroom: Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Katowice
Zadzwoń do doradcy: +48 530 457 457

Fundusze UE

FUNDUSZE UE

Unia Europejska

Firma BC HOME Agata Iwanicka realizuje projekt „Opracowanie i design nowych produktów dla przedsiębiorstwa BC Home Agata Iwanicka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Tytuł projektu:

Opracowanie i design nowych produktów dla przedsiębiorstwa BC Home Agata Iwanicka

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych, dzięki któremu zostaną wdrożone nowe produkty klasy premium – 4 kolekcje modułowe po 4 produkty (16 produktów) w postaci:

  • narożnika;
  • sofy;
  • fotela;
  • pufy.

Rezultatem projektu będą wskazane powyżej linie mebli. Opracowane założenia produktowe zostaną wdrożone do produkcji i oferowane przez Wnioskodawcę pod marką Dion.
Opracowane projekty wzornicze dostępne są na stronie internetowej www.dion.eu

Wartość projektu: 963 065,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 417 267,84 zł

 

Firma BC HOME Agata Iwanicka realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

TYTUŁ PROJEKTU:

Promocja oraz internacjonalizacja oferty BCHOME Agata Iwanicka

CELE PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności firmy BC HOME Agata Iwanicka poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:

  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 20 [szt.]
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 1 500 000 [zł]
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 1 300 000 [zł]

Osiągnięte rezultaty pozwolą firmie na dalszy rozwój dzięki dostosowaniu oferty do specyficznych wymagań rynku, umocnią jej pozycję w branży i zwiększą rozpoznawalność, co przyczyni się do wzrostu poziomu eksportu.

Wartość projektu: 869 979,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 530 475,00 zł

pixelpixelpixel